Celebrating 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev Ji

Celebrating 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev Ji (Founder of Sikh Faith) At GOBIND SADAN, Gadaipur, New Delhi

17 November 2019 (Sunday) 10 a.m. to 2 p.m. Bhai Ravinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib, Amritsar) Bhai Harpreet Singh Ji, Agra (Hazoori Ragi Sach Khand Sri Hemkunt Sahib) Bhai Gurdev Singh Ji Preet (Kapurthala) Bhai Balwant Singh Ji (Rebabi jatha, Guru Granth Sahib Vidya Kendra)

All are welcome

Gobind Sadan Institute for Advanced Studies in Comparative Religion

 Baba Virsa Singh Foundation

Gadaipur, New Delhi, Contact: 9871831375, 9810936545 WWW.GOBINDSADAN.ORG

BABA VIRSA SINGH JI MAHARAJ MEMORIAL TRUST